1205 – Chương trình Kỹ năng Việc làm – Trao quyền cho Cá nhân để Thành công trong Nghề nghiệp

Giảng viên
amesgroup
Đánh giá 0

Mô tả khóa học

Nhóm 1205 trong hệ thống giáo dục Úc dành riêng cho các Chương trình Kỹ năng Việc làm, cung cấp cho các cá nhân những kỹ năng và kiến thức cần thiết để vượt trội trong thế giới chuyên nghiệp và đóng góp một cách có ý nghĩa cho lực lượng lao động.

Khám phá bối cảnh của Nhóm 1205 – Các chương trình kỹ năng việc làm:

 • Truyền thông chuyên nghiệp: Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp.
 • Lãnh đạo và làm việc nhóm: Bồi dưỡng phẩm chất lãnh đạo và khả năng làm việc hợp tác.
 • Quản lý dự án: Có được kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án.
 • Giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định: Tăng cường tư duy phản biện để giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Quản lý thời gian: Phát triển các kỹ thuật để sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực.
 • Xây dựng mạng lưới và mối quan hệ: Trau dồi kỹ năng cá nhân cho các mối quan hệ nghề nghiệp.

Trình độ học vấn và khóa học trong Nhóm 1205 - Chương trình kỹ năng việc làm:

 1. Chứng chỉ Truyền thông chuyên nghiệp: Các chương trình cơ bản để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 2. Văn bằng về lãnh đạo và làm việc nhóm: Đào tạo thực tế về bồi dưỡng khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm.
 3. Cử nhân Quản lý dự án: Các chương trình đại học toàn diện tập trung vào kỹ năng quản lý dự án.
 4. Bậc thầy về giải quyết vấn đề và ra quyết định: Các nghiên cứu nâng cao về tư duy phản biện để giải quyết vấn đề hiệu quả.
 5. Chứng chỉ tốt nghiệp về quản lý thời gian: Đào tạo chuyên môn về kỹ thuật sử dụng thời gian hiệu quả.
 6. Chương trình kết nối và xây dựng mối quan hệ: Trau dồi kỹ năng cá nhân cho các mối quan hệ nghề nghiệp.

Để biết thêm thông tin về tuyển sinh, các khóa học cụ thể và thông tin chi tiết hơn, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Trao quyền cho các cá nhân để đạt được thành công trong nghề nghiệp—Đăng ký vào Nhóm 1205 - Chương trình Kỹ năng Việc làm và Thực hiện Bước Tiếp theo trong Sự nghiệp của Bạn!