Câu hỏi thường gặp

Đọc về một số thay đổi được đưa ra trong hệ thống giáo dục Úc

Tuần trước Chính phủ Liên bang đã đưa ra các biện pháp mới cho hệ thống giáo dục Úc. Những biện pháp mới này nhằm mục đích bảo vệ sinh viên quốc tế và tính toàn vẹn của chính hệ thống và có sự tham gia của các cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục, cơ quan quản lý và sinh viên quốc tế.

Dưới đây là một số hành động cụ thể được Úc thực hiện để chống lại những sai trái trong giáo dục quốc tế:

  1. Chính phủ đã lấp lỗ hổng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục chuyển sinh viên quốc tế từ các khóa học đại học sang trường cao đẳng tư thục để họ có thể làm việc thay vì học tập.

Theo những thay đổi này, và vào thời điểm hiện tại, sinh viên quốc tế sẽ không được phép chuyển từ trường Đại học sang khóa học nghề cho đến khi bắt đầu học được sáu tháng.

  1. Chính phủ Liên bang đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ chống lại loại hành vi nguy hiểm này, nhằm tránh các thủ tục gian lận và chống lại các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mà chính phủ gọi là “kẻ săn mồi”, tấn công cả sinh viên và hệ thống giáo dục vốn rất được đánh giá cao trong nước .

Vì những lý do đó, việc giám sát bổ sung sẽ được áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục có rủi ro cao, đồng thời cần có thêm tài liệu để ngăn chặn gian lận trong đơn đăng ký.

  1. Chính phủ cũng sẽ xem xét sử dụng các quyền hạn chưa từng được sử dụng theo Mục 97 của Đạo luật Dịch vụ Giáo dục dành cho Du học sinh (Đạo luật ESOS) để đưa ra thông báo đình chỉ đối với các nhà cung cấp có nguy cơ cao, nghĩa là họ sẽ không thể tuyển sinh sinh viên quốc tế vào học. các khóa học.
  1. Chính phủ Liên bang cũng sẽ tăng số tiền tiết kiệm mà sinh viên quốc tế sẽ cần để có được thị thực du học, để sinh viên không trở thành nạn nhân của sự bóc lột khi họ cần phải theo đuổi việc làm khẩn cấp.

Yêu cầu này đã không được lập chỉ mục kể từ năm 2019 và cần phải tăng lên để phản ánh chi phí sinh hoạt cao hiện nay. Từ ngày 1 tháng 10, sinh viên quốc tế sẽ cần đưa ra bằng chứng tiết kiệm $24.505, tăng 17% so với con số hiện tại.

Bằng cách thực hiện các biện pháp này và duy trì cam kết mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và phúc lợi cho sinh viên, Úc mong muốn tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch hơn cho sinh viên quốc tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro về các hành vi gian lận làm tổn hại đến hệ thống.

Nguồn:

https://ministers.education.gov.au/clare/action-end-rorts-international-education

https://www.theguardian.com/australia-news/2023/aug/26/fraudulent-course-providers-face-closure-in-labors-international-education-crackdown