Chào mừng đến với vùng đất phía dưới! Cho dù bạn là một sinh viên đầy tham vọng, một chuyên gia di cư hay chỉ đơn giản là muốn mở rộng tầm nhìn của mình, Úc đều mang đến rất nhiều cơ hội. Nhưng trước khi bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu bằng cấp ở nước ngoài của bạn sẽ được công nhận như thế nào.

Nếu bạn đang cân nhắc việc chuyển đến Úc để làm việc hoặc học tập? Hiểu cách xác nhận trình độ học vấn của bạn và đăng ký chuyên nghiệp là rất quan trọng để có một quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Hãy đi sâu vào các bước bạn cần thực hiện và các nguồn lực sẵn có để có một quy trình thành công.

Blog này sẽ là hướng dẫn toàn diện giúp bạn điều hướng quá trình công nhận trình độ chuyên môn, đánh giá kỹ năng cho mục đích di cư và đăng ký nghề nghiệp trên khắp các tiểu bang khác nhau của Úc.

Yêu cầu về Công việc và Nhập cư với tư cách là Giáo viên ở Úc

Bước 1. Nhập cư (Đánh giá kỹ năng) – AITSL

 • Trình độ chuyên môn:Bằng cử nhân giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan với tư cách là giáo viên chuyên nghiệp. Bằng cấp phải có thời gian tối thiểu bốn (4) năm.
  • Thực hành giảng dạy: Hoàn thành thực hành giảng dạy có giám sát với thời gian tối thiểu là một năm.
   • Giỏi tiếng Anh:
    • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh thông qua các bài kiểm tra được công nhận như ACADEMIC IELTS hoặc ISLPR. Kiểm tra các yêu cầu về điểm cụ thể do AITSL đặt ra.
    • AITSL: cuộc thi ít nhất bốn (4) năm học trong giáo dục đại học ở Úc, Canada, Cộng hòa Ireland, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Nghiên cứu này phải bao gồm trình độ giáo dục giáo viên ban đầu được công nhận.
   • Lý lịch tư pháp: Cung cấp hồ sơ tư pháp cho mỗi quốc gia nơi bạn đã cư trú hơn một năm. Đây là một phần của việc đánh giá nhân vật.
    • Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu hợp lệ, giấy tờ tùy thân quốc gia.

     Bước 2. Yêu cầu về Mục đích Làm việc (Đăng ký Chuyên nghiệp) – VIT Victoria

     • Trình độ chuyên môn: Có bằng Cử nhân giáo dục hoặc bằng cấp tương đương liên quan đến giảng dạy.
     • Thực hành giảng dạy: Bằng cử nhân giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan với tư cách là giáo viên chuyên nghiệp. Bằng cấp phải có thời gian tối thiểu bốn (4) năm
      • Bằng chứng về thực hành giảng dạy được giám sát trong ít nhất một năm.
      • Thư của trường đại học nêu rõ các điều kiện thực tập, phải có tuyên bố chính thức;
       • Có tiêu đề thư chính thức của trường đại học
       • Được ký và ghi ngày bởi đại diện trường đại học
       • Nêu rõ thời gian thực hành giảng dạy có giám sát đã hoàn thành
       • Nêu độ tuổi của học sinh được dạy
       • Nêu rõ bối cảnh trường học nơi thực hành đã được hoàn thành
      • Giỏi tiếng Anh: Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh do VIT quy định. Điều này có thể bao gồm IELTS hoặc các bài kiểm tra được phê duyệt khác.
      • Tài liệu tham khảo về nhân vật và chuyên môn: Cung cấp tính cách và tài liệu tham khảo chuyên nghiệp như một phần của quá trình đăng ký.
      • Xác minh danh tính:Gửi các giấy tờ tùy thân hợp lệ như hộ chiếu và chứng minh thư nhân dân.
      • Các yêu cầu bổ sung: Tuân thủ Quy tắc ứng xử và đạo đức dành cho giáo viên ở Victoria. Hoàn thành các hoạt động phát triển chuyên môn theo yêu cầu của VIT.

      Bước 3. Đăng ký chuyên môn cho giáo viên ở Châu Úc

      1. Đăng ký giảng dạy tạm thời:

      Mục đích: Đăng ký tạm thời cho phép giáo viên làm việc trong môi trường giáo dục dưới sự giám sát trong khi vẫn hoàn thành các yêu cầu để được đăng ký đầy đủ.

      Yêu cầu:

      • Có bằng cấp giảng dạy liên quan (bằng Cử nhân hoặc tương đương).
      • Hoàn thành một khoảng thời gian cụ thể của thực hành giảng dạy có giám sát (thường là một năm).
      • Đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh do cơ quan quản lý đặt ra (ví dụ: VIT ở Victoria).

      Phạm vi:

      • Giáo viên đăng ký tạm thời thường làm việc dưới sự hướng dẫn hoặc giám sát.
      • Họ có thể có những hạn chế về loại lớp học họ có thể dạy hoặc trách nhiệm họ có thể đảm nhận cho đến khi đạt được đăng ký đầy đủ.

      Thời lượng và chuyển tiếp:

      • Đăng ký tạm thời thường có hiệu lực trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ: một năm).
      • Giáo viên phải đáp ứng các tiêu chí để đăng ký đầy đủ trong khoảng thời gian này bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và bài đánh giá bắt buộc.

      Đăng ký giảng dạy đầy đủ:

      Mục đích: Đăng ký đầy đủ cho phép giáo viên làm việc độc lập mà không cần giám sát trực tiếp trong các cơ sở giáo dục.

      Yêu cầu:

      • Hoàn thành chứng chỉ giảng dạy có liên quan từ một tổ chức được công nhận.
      • Hoàn thành đạt yêu cầu thực hành giảng dạy có giám sát (theo yêu cầu).
      • Đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh.
      • Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.
      • Nộp các tài liệu và bằng chứng cần thiết (ví dụ: bảng điểm, hồ sơ kinh nghiệm giảng dạy).

      Phạm vi:

      • Giáo viên có đăng ký đầy đủ có quyền giảng dạy độc lập và đảm nhận trách nhiệm rộng hơn trong hệ thống giáo dục.
      • Họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn và các yêu cầu phát triển chuyên môn liên tục.

      Đổi mới và bảo trì:

      • Đăng ký đầy đủ thường có giá trị trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ: vài năm) và yêu cầu gia hạn.
      • Việc đổi mới có thể liên quan đến việc thể hiện sự phát triển chuyên môn liên tục, duy trì năng lực và đáp ứng mọi yêu cầu cập nhật do cơ quan quản lý đặt ra.

      Đăng ký giảng dạy tạm thời đến đầy đủ (PTT):

      Quá trình chuyển đổi:

      • Các giáo viên có đăng ký tạm thời (PTT) nỗ lực đáp ứng các tiêu chí để đăng ký đầy đủ trong thời gian tạm thời.
      • Điều này có thể liên quan đến việc hoàn thành đào tạo bổ sung, đánh giá hoặc chứng minh năng lực trong các lĩnh vực cụ thể.
      • Sự cố vấn và hỗ trợ từ các nhà giáo dục có kinh nghiệm thường là một phần của quá trình chuyển đổi.

      Tiến độ và đánh giá:

      • Quá trình chuyển đổi từ đăng ký tạm thời sang đăng ký đầy đủ thường diễn ra trong thời gian đăng ký tạm thời.
      • Giáo viên được đánh giá dựa trên thực tiễn giảng dạy, sự phát triển chuyên môn và việc tuân thủ các tiêu chuẩn trong quá trình chuyển đổi này.

      Đăng ký nghề nghiệp theo tiểu bang

      • Yêu cầu của Nhà nước Nghiên cứu

      Các tiểu bang khác nhau ở Úc có thể có những yêu cầu khác nhau về đăng ký nghề nghiệp. Nghiên cứu các quy định và quy trình cụ thể đối với nghề nghiệp của bạn ở bang nơi bạn dự định làm việc.

      • Liên hệ với cơ quan quản lý

      Hãy liên hệ với cơ quan quản lý có liên quan hoặc hiệp hội nghề nghiệp ở bang mà bạn lựa chọn. Họ có thể cung cấp hướng dẫn về thủ tục đăng ký, tài liệu cần thiết và lệ phí.

      • Gửi đơn đăng ký

      Hoàn thành đơn đăng ký theo hướng dẫn được cung cấp. Bao gồm trình độ học vấn đã được xác nhận của bạn và bất kỳ tài liệu bổ sung nào được yêu cầu.

      • Nhận đăng ký

      Sau khi xem xét thành công đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được đăng ký nghề nghiệp, cho phép bạn hành nghề hợp pháp ở trạng thái đã chọn.

      Các liên kết và tài nguyên hữu ích

      • Khung trình độ chuyên môn của Úc (AQF): Liên kết
      • Công nhận bằng cấp ở nước ngoài tại Úc: Liên kết
      • Cơ quan quản lý nhà nước:

      Nhớ:

      • Blog này cung cấp một cái nhìn tổng quan. Luôn tham khảo các trang web chính thức của chính phủ và hiệp hội nghề nghiệp để có thông tin cụ thể và cập nhật nhất.
      • Thời gian xử lý và yêu cầu có thể khác nhau. Hãy chuẩn bị lập kế hoạch trước và tính yếu tố này vào dòng thời gian di chuyển của bạn.
      • Việc điều hướng quá trình xác nhận trình độ học vấn và đăng ký nghề nghiệp tại Úc có thể có vẻ khó khăn, nhưng với thông tin và sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể dễ dàng hòa nhập vào lực lượng lao động Úc. Hãy nhớ sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi các cơ quan chính thức và tìm kiếm hướng dẫn chuyên môn khi cần thiết.
      • Chúc bạn may mắn với hành trình làm việc hoặc học tập tại Úc!