9

CV-гээ илгээсэнд баярлалаа!

Бид таны өргөдлийг хянан үзэхийг тэсэн ядан хүлээж байна. Гэсэн хэдий ч бидний хүлээн авсан өргөдлийн хэмжээ их байгаа тул бид зөвхөн үргэлжлүүлэхээр сонгогдсон хүмүүст хариу өгөх боломжтой.

AMES группын найзууд