1299 – பிற கலப்புத் துறை திட்டங்கள் – பல்வேறு மற்றும் இடைநிலைக் கல்விப் பாதைகளை ஆராய்தல்

விரிவுரையாளர்
amesgroup
0 மதிப்புரைகள்

பாடநெறி விளக்கம்

ஆஸ்திரேலிய கல்வி அமைப்பில் உள்ள குழு 1299 ஆனது "பிற கலப்பு கள திட்டங்களின்" கீழ் வரும் பல்வேறு திட்டங்களை உள்ளடக்கியது, இது தனிநபர்களுக்கு பல்வேறு மற்றும் இடைநிலைக் கல்விப் பாதைகளை ஆராய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

குழு 1299 இன் நிலப்பரப்பை ஆய்வு செய்தல் - பிற கலப்பு கள திட்டங்கள்:

 • இடைநிலை ஆய்வுகள்: பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அறிவு மற்றும் வழிமுறைகளை ஒருங்கிணைத்தல்.
 • குறுக்கு கலாச்சார கற்றல்: பல்வேறு கலாச்சார முன்னோக்குகள் மற்றும் உலகளாவிய புரிதலை ஆராய்தல்.
 • புதுமை மற்றும் தொழில்முனைவு: தொழில் முனைவோர் முயற்சிகளுக்கான படைப்பாற்றல் மற்றும் வணிக புத்திசாலித்தனத்தை வளர்ப்பது.
 • சமூக வளர்ச்சி: சமூகப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது மற்றும் சமூக நல்வாழ்வுக்கு பங்களித்தல்.
 • நிலைத்தன்மை ஆய்வுகள்: சுற்றுச்சூழல், பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக நிலைத்தன்மையை ஆய்வு செய்தல்.
 • பயன்பாட்டு கலை மற்றும் அறிவியல்: கலை மற்றும் அறிவியல் கொள்கைகளுடன் நடைமுறை பயன்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல்.

குழு 1299-க்குள் கல்வி நிலைகள் மற்றும் படிப்புகள் - பிற கலப்புத் துறை திட்டங்கள்:

 1. இளங்கலை இடைநிலை ஆய்வுகள்: பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அறிவை இணைக்கும் விரிவான இளங்கலை திட்டங்கள்.
 2. மாஸ்டர் ஆஃப் கிராஸ்-கலாச்சார கற்றல்: பல்வேறு கலாச்சார முன்னோக்குகளை ஆராய்வதில் மேம்பட்ட ஆய்வுகள்.
 3. புதுமை மற்றும் தொழில் முனைவோர் பட்டதாரி சான்றிதழ்: படைப்பாற்றல் மற்றும் வணிக புத்திசாலித்தனத்தை வளர்ப்பதில் சிறப்பு பயிற்சி.
 4. சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டம்: சமூகப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது மற்றும் சமூக நல்வாழ்வுக்கு பங்களித்தல்.
 5. நிலைத்தன்மை ஆய்வுத் திட்டம்: சுற்றுச்சூழல், பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக நிலைத்தன்மையை ஆய்வு செய்தல்.
 6. பயன்பாட்டு கலை மற்றும் அறிவியல் திட்டம்: கலை மற்றும் அறிவியல் கொள்கைகளுடன் நடைமுறை பயன்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல்.

பதிவுசெய்தல், குறிப்பிட்ட படிப்புகள் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ள.

பலதரப்பட்ட மற்றும் இடைநிலைக் கல்விப் பாதைகளை ஆராய்தல்—குழு 1299 இல் பதிவுசெய்தல் – பிற கலப்புத் துறை திட்டங்கள் மற்றும் உங்கள் அறிவின் எல்லையை விரிவுபடுத்துங்கள்!